Fotoalbum
Terense Allee in 1904.jpg
Fotokaart van de 'Weg naar Spankeren' 1904. Rechts bij knotwilgen ligt de IJssel. Achter stofwolk van de auto loopt iemand met handkar. Links van auto akkervelden en daarnaast hectometer/kilometerpaaltje. Zandweg werd later deel Rijksweg Arnhem-Zutphen aangelegd 1823. Onderhoud kwam uit Tolopbrengsten. Aan rivierzijde stond het Spankerens Tolhuis tegenover de oude herberg 'De Luchte'. Weerskanten langs de weg stonden Beukenbomen. Dichter bij Brummen werden het Eikenbomen. Geplaatst 1 okt. 2017.
Eenzame automobilist op weg naar Spankeren verz. 1927 FB 13 juni 2016.jpg
Foto 'Weg naar Spankeren' 1904. Rechts bij knotwilgen ligt de IJssel. Achter stofwolk van de auto loopt iemand met een handkar. Links van de auto akkervelden waar nog een hectometer/kilometerpaaltje is te zien. De zandweg die onderdeel uitmaakte van de Rijksweg Arnhem-Zutphen is aangelegd in 1823. Onderhoud van de weg kwam uit Tolopbrengsten. Aan rivierzijde stond het Spankerens Tolhuis tegenover de oude herberg 'De Luchte'. Weerskanten langs de weg stonden Beukenbomen. Dichter bij Brummen werden het Eikenbomen. Geplaatst 8-4-2017.
Pentekening De Luchte in-rond 1969 FB mei 2014 en site 18-3-2017.jpg
In/rond 1969 verstuurde en/of gaf aan klanten mee deze pentekening met restaurant/Herberg "De Luchte". Geplaatst 18-3-2017.
Advertentie DE Luchte in-rond 1969.jpg
Achterzijde pentekening kaart. Geplaatst 18-3-2017.
      Verder