Welkom op historiepagina dorp De Steeg in 'Woord en Beeld'. Op deze pagina m.n. grote knipsels en event tekstlengte. Pag. bijgewerkt 14-1-2017.

 

Foto van opknap werkzaamheden van de Middachterallee tussen Ellecom in De Steeg nov. 1985. De prachtige laan is door Stadhouder Frederik Hendrik aangelegd in de tweede helft 17de eeuw om zijn troepen sneller te verplaatsen. De Allee is één van de oudste en bekendste lanen van Nederland. Van de ongeveer 1770 laanbomen die omstreeks 1700 waren geplant, zijn in nachtelijke uren op 6 april en 10 april 1945 een groot aantal vernield door Duitse soldaten en in de periode 1945 en 1956 legde alle bomen het loodje. In 1949 is een akte ondertekend waardoor Middachten afstand deed van de allee. Door noodzakelijke wegverbreding in de periode 1956 1959 is de Middachterallee opnieuw aangeplant met een dubbele rij beuken. November 1985 zijn vooral dode beukentakken met een stokzaag verwijderd en enkele weken terug kwam er een hoogwerker aan te pas om dode takken te verwijderen en stonden er verkeersregelaars. Op het fotoknipsel zijn twee werklieden te zien die met een lange stokzaag vanaf het rijwielpad en rijbaan bezig zijn om dode takken te verwijderen.

 

GEPLAATST 14-1-2017.

========================================== 

In een knipsel uit juni 1927 is te zien dat in de Middachterbossen in De Steeg, een ware slachting is aangericht onder de eikenbomen. Geplaatst 5 dec. 2016.


=====================================

 

Zou afgeslankt Rheden na 15 jaar de te groot geworden broek nu wel passen?

Gemeentehuis wordt in volksmond genoemd: "Japans Theehuis".  

Geplaatst 26 april 2015.

===================================

 

Foto van de autoweg N348 tussen Velp en Dieren vlak voor de opening van de weg rond maart 1974. Het kreeg de naam "IJsselweg". Toen nog een Rijksweg de R-48 (Rijksweg). Op de foto is te zien dat wegwerkzaamheden nog plaats vonden. Dr. G.W.B. Borrie was toen Burgemeester van Rheden. Op foto deel dorp De Steeg onder de Hoofdstraat. Geplaatst 29 jan. 2015.

 

=================================

 

Ook de bekende Wim Kan was een graag geziene gast bij hotel ‘De Engel’. Het hotel heeft een lange geschiedenis. Naam en uitspanning 'De Engel' stamt al halverwege de 17e eeuw. Daarover zijn geschriften. De rekening links is voor Dierense rentmeesters die in 1652 in het hotel hout verkochten. Voor het hotel werd was het een eenvoudige herberg. Eind 19 de begin 20 ste eeuw kwam hotel ‘De Engel’ al in toeristische informatie voor. Daardoor werd het alom bekend tot (bijna) op het laatst toen het nog een hotelfunctie had. Op die plek kunnen we nu terecht voor o.a. paspoorten. Grappig is dat in het oude gemeentehuis de raad besloot over aankoop van het hotel en dat nu op dezelfde plek waar het hotel stond en nu het gemeentehuis staat.                       

 

  

=====================================

 

In eenzaamheid ....... 18 februari 1932