Welkom op de pagina dorp Spankeren van 'Rheden in Woord en Beeld'. Op deze pagina foto's en ook knipsels van groter formaat.

EDY

Het 25-jarig bestaan van de Edy viel in oorlogsjaren. Met vier foto's en tekst, bestede een krantredatie op 9 mei 1941 ruim aandacht aan het 25-jarig bestaan.

 

Foto Edy-complex rond 1948.

 

Foto Edy-complex uit 1928 met rechtsonder een foto ovaal van de situatie in 1916.