Welkom op de pagina 'Rheden in Woord en Beeld', dorp Velp.

 

 

Foto van het echtpaar Jan en Mientje Van Beek in hun geliefd café 't Pumpke, Wilhelminastraat 12 Velp, in 1996. In 1956 begonnen ze op hetzelfde adres met café 't Pintje. Wat begon als een proeflokaal voor heren en dames met een urinoir achter de deur, via een slijterij en een hotelletje naar een café voor zoals ze het zelf noemde de 'rijpere jeugd'. Het café was zestien vierkante meter, een toog zo hoog als een tafel. Een biertje koste een kwartje en de borrel 35 cent typeerde Mientje toen. Niet veel later werd de woonkamer erbij getrokken maar die barstte snel uit. Ze kochten de melkhandel van Martha Artsen om uit te breiden dat werd een hotel met zeven bedden. Vermoedelijk zijn ze in/ongeveer 2007 gestopt. Ze hanteerde de leus: Liever naar Van Beek dan naar de Apotheek. Geplaatst 7-1-2017.

============================

Foto genomen vanaf bovenverdieping ziekenhuis Velp met zicht op groot deel Velp-Zuid april 1997. Geplaatst 27 nov. 2016.

 

===================================== 

 

Op dit knipsel honden die nodig waren voor de vossenjacht. Links staat een Jachtopzichter of Veldwachter. Voor zover mij bekend zijn van Huize "Nederhage" (heel) weinig foto's/afbeeldingen. Naam "Nederhage" werd vroeger op verschillende manieren gebruikt zoals: "Neder-Hagen", "Haagh", "Hagh" of "In den Hagh". Ten Noord-Oosten van Kasteel Biljoen stond een getorend gebouw. Op oude kaarten komt het jaar 1558 voor en de naam "Biljoen". Ook uit opgravingen in een weiland bij "Biljoen" zijn steenresten gevonden die duiden op een gebouw. Uit begin 18 eeuw is een tekening van het gebouw "Haagh", "Nederhagen", "Haagh", "Den Haag", etc. bij kasteel Biljoen van tekenaar A. Schoenmaker. Geplaatst 21 januari 2015. 

 

Tekening 18 eeuw gebouw "Haagh ............".  

 

 

==============================================

 Velen rijden dagelijks langs onderstaand tehuis aan de Arnhemsestraatweg in Velp. Op 2 maart 1939 is de opening gevierd van 'Avondzon'. Een nieuwsgierige minister tilt de grote deksel van een van twee kookpannen op. Wellicht knorde zijn maag.

Geplaatst 15 mei 2014

======================================================

  

Advertentie uit 1934 van 'De Vereniging' met uitbater Wigman aan de Wilhelminastraat 5 Velp. Een andere Wigman (J) was winkelier in de Emmastraat 8 Velp

 

============================================================

 

Uit krantartikel blijkt hoe Velp zich in 1937 flink heeft uitgesloofd voor het feestelijk huwelijk van Juliana en Bernard op 7 januari 1937.