Welkom bij 'Rheden (e.o) in Woord en Beeld'. Bijgewerkt 23-6-2019.

 

Kerktorenspits RK kerk Hogestraat. 

Knipsels heropening Dierense RK. Mariatoren aan de Hogestraat juni 1987 is de weerhaan bevestigd door leidekker Peter de Louw (acrobaat/waaghals). Peter Breukink voorzitter van de 'Stichting Dierense Toren' reikte toen aan mw. C. Teitink-van Gessel de eerste Dierense Torenkaart uit. Geplaatst 23-6-2019.

                                          ================================

 

 

Foto Vitatron BV. voor med. apparatuur aan de Kanaalweg 24 Dieren (begin) jaren 70.                        

                      

 

Voor meer foto's klik op Vitatron. Het bedrijf begon aan de Spoorstraat in oud Dieren. Geplaatst 8-1-2018.  

 

Dierense Geitenfokvereniging. 

Rechterzijde foto staat Jan Kerkhof, hij werkte als bosbaas op landgoed Hof te Dieren. Tweede rechts is voorz. geitenfokvereniging, Evert van Veelen met kruidenierswinkel aan Zutphensestraatweg. Hij was ook 25 jaar gemeenteraadslid, buurtmeester en zat in het schoolbestuur. Stien Jansen was destijds enig meisjes lid met let wel, drie geiten. Zij won in 1930 de eerste prijs, vijftien gulden, toen een weekloon. Jongen links met witte klompjes is haar broertje, daarnaast  vader en grootvader. Geiten werden meestal zaterdags bij Kobus Jansen ‘op het veldje’ aan Spankerseweg gekeurd. Meesten bezaten geiten voor melkverkoop om de armoede te verlichten.

 

Aan Buitensingel woonde ook heer dagloner Zimmerman in een klein laag gebouwd boerderijtje. Dak was half met stro en half met pannen bedekt. Hij werkte bij boeren in omgeving. `s Avonds na noeste arbeid  vervaardigde hij nog berkenbezems die hij aan boeren sleet. Vele Dierenaren brachten bij hem de geit ter dekking. Want ook Zimmerman had voor meer inkomen meerderen bokken ter dekking staan. In laatste jaren Eerste Wereldoorlog hielden steeds meer bewoners van Dieren geiten o.a. voor melkwinning als voor de slacht. Maar de melkwinning bleef uiteindelijk het hoofddoel. Om geitenpopulatie op goed niveau te houden werd er een geitenfokvereniging opgericht. Deze vereniging kocht voor leden een dekbok en werd gestald bij een van de leden.

 

Ook koster R.K. kerk was lid geitenfokvereniging. Op een dag ging hij met zijn geit ter dekking bij de vereniging en passeerde op de heenweg het huis van Zimmerman. Toen de koster zich tevreden op de terugweg begaf werd hij opgewacht door Zimmerman. De koster kreeg toen de volgende preek van hem te horen: “Jan, Jan, ik kan mien niet begriepen, dat ie met een roomse geit noar een geriformeerde bok goat”. Het huis van Zimmerman werd eind twintiger jaren gesloopt.

  Geplaatst 28 juli 2017.

==========================================

 

Uit een oude Dierense krant (krantencollectie) een fragment van de eerste topografische kaart van Gelderland, getekend in 1843. Ook de 'Gelderse Toren' staat vermeld met oude boerderij namenin de omgeving die bijna alle nog bestaan. Let op de geringe omvang dorp Dieren en het feit dat nog het Apeldoorns-Dierens Kanaal, noch de spoorlij bestonden. Bij Dieren is ook 'Huis te Dieren' (Hof te Dieren) te zien.

 

 

 

 Geplaatst 23-1-2017.

============================================= 

 

Collage foto's 'Hoflaan' Dieren. Met dank aan FB-vriend US.

 

Geplaatst 12-1-2017

=================================================

Foto van een VAD-bus met als eindstation Dieren aan zuidzijde van het spoor.

De Veluwsche Auto Dienst had een vaste lijndienst die reed van Apeldoorn, Beekbergen, Loenen, Eerbeek en Laag-Soeren naar treinstation Dieren. Toen de spoorlijn langs het Apeldoorns-Dierens kanaal in/omstreeks 1947 in ongebruik raakte, was het voor de VAD een goede extra vervoers inkomstenbron.  

In/omstreeks 1977 stopte de dienst Apeldoorn-Dieren en nam de GTW het over onder beheer van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en die naar verluid niet naar Apeldoorn gaat.

                                                                                                   VAD-embleem

 

   

 

Geplaatst 02-03-2015. 
=======================================================

 

Foto van 22 februari 1948 genomen bij het vijfentwintigjarig bestaan van het D.O.T.K (Door Onderzoek Tot Kennis). Het is een meisjesvereniging op Gereformeerde Grondslag. Bovenste foto tweede rij achter het meisje bij het bord, is Geertje van Nes (knotje). Ze was onderwijzeres op 'De school met de Bijbel' aan het Schoolpad. Op beide foto's staan twee familieleden o.a. Lina Stenfert ze woonde in de dorpsboerderij aan het eind van de Kerkstraat. Jaren '60 werd het 'Marktplein' en daarna parkeerplaats. Onderste foto achterste rij, derde rechts nog een keer Geertje van Nes. Mijn twee tantes (Dina Weenink en Lina/Lien Stenfert) tweede rij links en rechts naast tafel met bloemenvaasje. Lien Stenfert met bril.

Geplaatst 14 febr. 2015

===========================================================

 

Dierense Pastoor Haanenbrink schrijft gemeenteraad.

In 1911 kwam Pastoor Dr. J.J.A. Haanenbrink naar Dieren. Zijn bijnaam was de bouwpastoor van Dierense Toren. Hij was een van de markantste personen in het Dierens Katholieke leven en een echte autoriteit. Over de verkeersveiligheid in de kom van Dieren stuurde de pastoor op 18 februari 1915 een duidelijke brief aan de Gemeenteraad van Rheden. Er was een ernstig gevaarlijke verkeerssituatie bij de woning van wed. Sevenstern. Geplaatst 13 februari 2015.

 

Geplaatst 13 februari 2015

 

===========================================================

 

Voorkant van drie oude stoomtramkaartjes voor vervoer met Geldersche Stoomtram Maatschappij in jaren 1916 en 1919. Op de kaartjes staat van waar naar waar, heen of terug en ook de prijs van een kaartje is te lezen. Geplaatst 29 jan. 2015.

 

Afbeelding 2 is achterkant van drie Stoomtramkaartje met boven en onder de datum van vervoer in 1916 en 1919. Hierna afbeelding 2. Geplaatst 29 jan. 2015.

 

 

===================================================================

 

Fotokaart van landhuis Beverode in/omstreeks 1938. Naam van verzorgingshuis Beverode aan de Beverodelaan stamt af van landhuis Beverode. Landhuis Beverode is gebouwd mei 1937 in opdracht van Z. (Zodak) Stokvis. De Ellecomse architect G.v.d.Burg ontwierp het landhuis. Zodak is geboren in 's-Gravenhage op 19 Maart 1878 en stierf in Dieren op 18 Juli 1947 en ligt/lag daar begraven. Ben nog op zoek naar zijn graf zo ik begreep bij begraafplaats aan de Harderwijkerweg. Over Zodak valt veel te schrijven zo komt hij uit een Joods middenstandsgezin, zijn vader was boekhouder. Ondanks die functie was het inkomen bescheiden te noemen. Zodak werd later musicus. Toch deed Zodak het in zijn later leven niet slecht hij volgde bijv. een Staatsexamen daarin werd hij financieel ondersteunt door een goede bekende (vriend). Hij kreeg het uiteindelijk voor elkaar om in Dieren in 1937 Landhuis Beverode te laten bouwen. Bovenaan de voorgevel tussen het flauw schuin aflopend dak zijn enkele letters van de naam 'Beverode' te zien. Geplaatst 28 mei 2014.

 

 

===========================================================

 

In Dieren overleed in 1935 de heer W. (Willem) Kölling, directeur van Gazelle. Heel veel is aan hem te danken als voorbeeld de schenking in 1930 aan de Dierense samenleving van de muziektent voor het Gazelle pand met daaromheen een prachtig park(je). Helaas, het college heeft in 1974 gemeend het geschenk te moeten afbreken. Een grote onherstelbare fout! Op de foto van het krantenartikel is de rouwstoet voor het Gazelle gebouw met rechts de woning van de heer Kölling. Voor de Gazelle staan medewerkers al dan niet met echtgenote. Geplaatst 28 mei 2014.

 

=============================================================

 

Foto uit 1963 genomen bij lage loswal van totaal dichtgevroren 'IJssel'. Links woningen Noorderstraat. Weet nog dat ik met oom Jan Pieper in Olburgen een kachel ging brengen. We gingen met de transportfiets en daarachter een ijzeren kar met daarop de verkochte kachel. Gingen met al het gewicht van kar en kachel over de dichtgevroren IJssel. Angstig! Aan de overkant gekomen kwam er een nieuw probleem om fiets, kar en kachel de gladde helling op te krijgen. Gelukkig hielpen omstanders. Ik vond het allemaal maar niets. Was erg blij dat we met de hele handel boven waren. Onderste foto van het IJsselmeer? hoe het elders in het land was. Geplaatst 22 mei 2014.

 

=====================================================

De vereniging van Dierense Pluimvee, Konijnen en Duiven liefhebbers 'Nut en Genoegen', hield 4 en 5 december 1926/1928 een grote tentoonstelling in het ‘Buurtlokaal’ Kerkstraat en Hotel ‘Gelria’ Dieren.

Geplaatst 15 mei 2014. 

=======================================================

 

Grote catastrofale brand 3 mei 1914 in Dieren. Lees tekst onder het artikel'. Vreselijk wat er toen gebeurde. Onvergetelijk.

Ondanks de zware noodlottige brand toch iets over de brandweer in die tijd. Het korps brandweermensen kon in 1909 rekenen op 50 gulden bij een brand. Voor de pompers was een extra toelage van 15 gulden. Verder was voor de Dierense brandweer 350 gulden beschikbaar. In die tijd stond de brandweer in de 'Veerstraat' waar nu ongeveer het kegel centrum staat. Het was een kavel waar meer dan alleen de brandweerschuur op stond.

 

=====================================================

                                            14 april 1933 de Veerstoep met links de Veerstraat.

                                             Foto boven genomen vanuit de Lagestraat. 

 

======================================================

In 1938 vierde Dieren feest.