Fotoalbum
School no 1 MULO Vietorstraat begin jaren zeventig (1).2 jpg FB 19 april 2015 met RWB.jpg
School 1 aan Viëtorstr. ± 1971. 4 sep.1876 in bijzijn gemeentebest. en schooltoezicht school voor “Uitgebreid Lager Onderwijs” door weth. J.H. Brinkhorst geopend met 49 leerl.. Brinkhorst woonde Hogestraat, villa “Schoonoord”. Dochter trouwde met Rein Sevenstern en woonde ook in de villa. Brinkhorst werd later minister. M.U.L.O. was voorloper Prins Bernard Mavo. Bij opening 48 leerlingen. Draaijer, hoofdonderw. en mej. A.M.L. Tol voor meisjes en dhr. Kets, hulponderwijzer. Geplaatst 28-4-2015.